certifikát, ktorý získa účastník kurzu

certifikát, ktorý získa účastník kurzu