Spracovanie osobných údajov

23.05.2018 20:52

AUTOŠKOLA Marian Dobrý

v súlade so zákonom §122/2013 Z. z. §11 o ochrane osobných údajov v platnom znení  ( ďalej len zákon o OOÚ)  a na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb spracúváva osobné údaje z podanej žiadosti účastníka o udelenie vodičského oprávnenia.

Subjektmi, ktorým  AUTOŠKOLA poskytne osobné údaje a informácie o účastníkovi , sú:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR – informačný systém JISCD,

TSS Group, a.s. – pridelením identifikačného tokenu,

Ministerstvo vnútra SR – odovzdanie žiadosti ku skúškam,

Obvodný lekár – vyplnenie žiadosti,

Kurz Prvej pomoci – absolvovanie kurzu.