Služby

Naša autoškola sa snaží neustále skvalitňovať a rozširovať poskytované služby. Dôkazom toho, že ideme správnym smerom, je čoraz väčší počet našich spokojných zákazníkov. Vlastniť vodičský preukaz je v dnešnej dobe štandard. Naša autoškola Vás naučí základy jazdy na pozemných komunikáciách, základy techniky a údržby vozidiel, a hlavne bezpečne sa pohybovať v cestnej premávke.

 

V súčasnosti používame na praktický výcvik  aj trenažér AT 208 VRT/2M  ( trenažér osobného automobilu ŠKODA FABIA, 3D grafika a veľa iných funkcii , ktoré vás pripravia na jazdu do terénu ). Viac fotogaléria ....

 

Podmienky udelenia vodičského oprávnenia:

 
  - prihlásiť sa do kurzu  - odovzdanie správne vyplnenej žiadosti, potvrdenenej lekárom,
 -  úspešne absolvovať kurz,
 -  dokázať inštruktorovi, že môže uchádzača prihlásiť na skúšku,
 -  úspešne absolvovať skúšku,
 -  podať žiadosť o vodičské oprávnenenie ,
 -  vyzdvihnúť si vodičské oprávnenie.
 
 
 

 

 

Máme pripravené nasledovné kurzy :

 

clasic

exclusiv - individuálny kurz

kondičné jazdy

doškoľovacie kurzy

kurz bezpečnej jazdy

 

Otestujte sa ...

 

Pre preskúšanie Vašich znalostí z predpisov, ktoré máte ovládať ako vodič sú pripravené viaceré testy podľa jednotlivých oblastí, v ktorých sa chcete preskúšať alebo si môžete vyskúšať celý test. Testové otázky aj ich odpovede sú zakaždým náhodne vygenerované, čiže Váš test bude zakaždým iný.

 

https://www.jiscd.sk/autoskoly/sluzby-pre-uchadzacov/cvicny-test/