Doškoľovacie kurzy

 
  
 
                     
V prípade priestupkov, ktorých sa vodič dopustí opakovane, bude musieť absolvovať doškoľovací kurz alebo opätovne navštevovať autoškolu a zopakovať si aj záverečné skúšky.
 
 
O zaradení držiteľa vodičského oprávnenia do doškoľovacieho kurzu vodičov, rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru (ďalej len „dopravný inšpektorát“). Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín a podskupín vodičského oprávnenia, na ktorú sa výcvik vykonáva.
V našej autoškole vykonávame doškoľovací kurz sk. B, B1.