kurz Exclusiv

 
                Kurz Exclusiv je určený na individuálnu výučbu. Jedná sa o službu s individuálnym prístupom, plánom a rozvrhom prednášok a jázd.
Ak patríte  k náročnejším klientom, alebo Vám z pracovných alebo časových dôvodov neostáva čas na riadny kurz, táto služba je práve pre Vás.
My sa Vám prispôsobíme tak, aby ste boli  m a x i m á l n e   s p o k o j n ý  a  vlastnili vytúžený vodičský preukaz.