kurz Exclusiv

 
                Kurz Exclusiv je určený na individuálnu výučbu.
 
 Jedná sa o službu s individuálnym prístupom, plánom a rozvrhom prednášok a jázd.  
 
  Počet uchádzačov v kurzu - 1 ( sám/sama). 
 
Ak patríte  k náročnejším klientom, alebo Vám z pracovných alebo časových dôvodov neostáva čas na riadny kurz, táto
 
 služba je práve pre Vás.
 
My sa Vám prispôsobíme tak, aby ste boli   m a x i m á l n e   s p o k o j n ý   a  vlastnili vytúžený vodičský preukaz.